Üht inimest neljast peetakse mõne tajuhäire all kannatavaks ning väga suur roll sellel tasakaalutusel on fakt, et veedame suurema osa ärkveloleku ajast medieeritud, ekraanipõhises maailmas või iseenda peas, mõttepuntrates, kohalolutunnetuseta. Sellest tulenevalt huvitab mind küsimus, kui palju me saame maailma tunnetada, mõtestada ja töödelda sissevoogavat informatsioonitulva, kui me ei anna oma kehalistele aistingutele võimalust avalduda?  Läbi vormide, helide, lõhnade, värvi,taktiilsuse ja kinesteetilisuse on võimalik pinnale tuua sügavamaid psühholoogilisi seisundeid ning teisiti nägemise viise. Minu loomingu eesmärgiks on tõmmata vaataja teose sisse, muutes ta kaasautoriks  ja vaatlejaks samaaegselt, loomaks ettearvamatuid mõttekäike ja assotsatsioone. Luua eksperimentaalseid võimalusi harjumuslike tajude, vaadete ja eelduste vaidlustamiseks. Interdistsiplinaarse kunstnikuna käsitlen küsimusi alati erinevate meediumite kaudu, kuid iga teose ühenduslüliks on sügav huvi teisenenud vaimsete seisundite ning kronesteesia vastu.